برچسب: گوسفندی

گوسفندی
  • ماهیچه ران گوسفندی
    ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • گردن گوسفندی پاک شده
    ۸۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم