برچسب: گوسفندی

گوسفندی
  • ماهیچه ران گوسفندی
    ۲۴۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • گردن گوسفندی پاک شده
    ۱۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم