برچسب: کوبیده

کوبیده
  • کباب کوبیده
    ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم