برچسب: کوبیده

کوبیده
  • کباب کوبیده
    ۸۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم