برچسب: کباب شیشلیک

کباب شیشلیک
  • کباب شاندیز
    ۶۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم