برچسب: چرخ کرده

چرخ کرده
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم