برچسب: چرخ کرده

چرخ کرده
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم