برچسب: چرخ کرده

چرخ کرده
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم