برچسب: چرخ کرده

چرخ کرده
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ چرخ کرده
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم