برچسب: چرخ کرده، چرخکرده مخلوط، چرخکرده ویژه، گوساله، گوسفند، گوشت قرمز

چرخ کرده، چرخکرده مخلوط، چرخکرده ویژه، گوساله، گوسفند، گوشت قرمز
  • چرخکرده مخلوط ويژه
    ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم