برچسب: همبرگر مرغ

همبرگر مرغ
  • همبرگر مرغ بوسینی
    ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
    کیلوگرم