برچسب: همبرگر مرغ بوسینی

همبرگر مرغ بوسینی
  • همبرگر مرغ بوسینی
    ۶۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
    کیلوگرم