برچسب: میگو منجمد

میگو منجمد
  • میگو منجمد 60-51
    ۲۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
    بسته
  • بلدرچین منجمد
    ۱۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم