برچسب: مرغ

 • جوجه سیر و گوجه
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون مرغ و قارچ
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان
 • ژامبون مرغ تنوری رباط 90%
  ۳۳۳,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سس سوئیت چیلی مرغ PENTAI
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
 • جوجه کباب لبنانی
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بوسينی
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه پروانه‌ای یونانی
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بندری
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب چيز اسموکی
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب تندوری ماسالا
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم