برچسب: مرغ

 • تخم مرغ محلی 12 عددی
  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • جوجه فلفلی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ
  ۳۹,۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون مرغ و قارچ
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
 • ژامبون مرغ تنوری رباط 90%
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
 • ژامبون فیله گوشت و مرغ آندره
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب لبنانی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بوسينی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه پروانه‌ای یونانی
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب بندری
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم