برچسب: ماهی

 • شیلات خلیج تیلاپیا
  ۳۴۶,۹۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم