برچسب: ماهی

 • شیلات خلیج تیلاپیا
  ۳۱۵,۴۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۹۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
 • ماهی قزل شکم پر
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم