برچسب: ماهی منجمد

ماهی منجمد
  • شیلات خلیج تیلاپیا
    ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
    ۲۵۳,۴۰۰ تومان به ازای هربسته
    بسته