برچسب: ماهی منجمد

ماهی منجمد
  • شیلات خلیج تیلاپیا
    ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
    ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
    بسته