برچسب: ماهیچه

ماهیچه
  • ماهیچه ران گوسفندی
    ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • ماهیچه دست گوسفندی
    ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم