برچسب: ماسالا

ماسالا
  • جوجه کباب تندوری ماسالا
    ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم