برچسب: قلم

  • قلم گوسفندی پلویی
    ۶۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • قلم گوساله
    ۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
    کیلو گرم