برچسب: قزل آلا

قزل آلا
  • ماهی قزل ویژه سالمون
    ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • ماهی قزل آلا
    ۱۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم