برچسب: قزل آلا

قزل آلا
  • ماهی قزل ویژه سالمون
    ۱۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • ماهی قزل آلا
    ۱۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم