برچسب: قزل آلا

قزل آلا
  • ماهی قزل ویژه سالمون
    ۱۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • ماهی قزل آلا
    ۹۲,۴۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم