برچسب: قزل آلا

قزل آلا
  • ماهی قزل ویژه سالمون
    ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • ماهی قزل آلا
    ۶۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم