برچسب: فیله

 • فیله استیک رول با پنیر
  ۵۰۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون فیله بوقلمون رباط
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • فيله زبان گوساله
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله پنیر
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ زعفرانی
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم