برچسب: فیله مرغ

فیله مرغ
  • فيله مرغ زعفرانی
    ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم