برچسب: فیله مرغ

فیله مرغ
  • فيله مرغ زعفرانی
    ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم