برچسب: فیله شاهپسند

فیله شاهپسند
  • فیله شاهپسند کبابی
    ۴۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم