برچسب: شیشلیک

شیشلیک
  • کباب شاندیز
    ۳۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم