برچسب: شنیسل ماهی قزل

شنیسل ماهی قزل
  • شنیسل ماهی قزل آلا
    ۲۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم