برچسب: شنیسل شیر

شنیسل شیر
  • شنیسل ماهی شیر
    ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم