برچسب: شنیسل شیر

شنیسل شیر
  • شنیسل ماهی شیر
    ۱,۱۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم