برچسب: شاه پسند

شاه پسند
  • فیله شاهپسند کبابی
    ۴۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم