برچسب: سوپر پروتیین

سوپر پروتیین
 • استیک دوکا
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۳۴۹,۷۸۹ تومان
 • آندره سوسیس باربکیو
  ۹۷,۵۸۸ تومان
 • سوسیس شکاری 95% میکائیلیان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۳۲۵,۷۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج تیلاپیا
  ۲۳۳,۹۰۰ تومان
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۳۳۴,۳۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته