برچسب: سوپر پروتیین

سوپر پروتیین
 • تخم مرغ محلی 12 عددی
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • استیک دوکا
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
 • سوسیس شکاری 95% میکائیلیان
  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۱۸۵,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته