برچسب: سالمون

سالمون
 • باباغنوش
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم