برچسب: سالمون

سالمون
 • باباغنوش
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم