برچسب: ساده، فیله، گوشت سفید، مرغ

ساده، فیله، گوشت سفید، مرغ
  • فيله مرغ ساده
    ۲۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم