برچسب: زیتون

 • زیتون تمشک انار
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون سبزیجات و انار
  ۱۵۶,۶۰۰ تومان
 • زیتون با سیر و ریحان
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون پیش غذا با گردو
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون قرمز بی هسته
  ۲۲۷,۰۰۰ تومان
 • زیتون گراسینی با پنیر
  ۱۶۷,۴۰۰ تومان
 • زیتون سیاه با هسته
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان
 • زیتون با هسته ایرانی
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان