برچسب: زیتون بی هسته

زیتون بی هسته
  • زیتون بی هسته ایرانی
    ۱۶۹,۰۰۰ تومان
  • زیتون قرمز بی هسته
    ۱۷۲,۰۰۰ تومان