برچسب: زبان

  • فيله زبان گوساله
    ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
    کیلوگرم
  • زبان گوسفند (3 عددی)
    ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
    بسته