برچسب: زبان

  • فيله زبان گوساله
    ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
    کیلوگرم
  • زبان گوسفند (3 عددی)
    ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
    بسته