برچسب: خورشتی

خورشتی
  • گوشت خورشتی گوساله
    ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم