برچسب: خورشتی

خورشتی
  • گوشت خورشتی گوساله
    ۷۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم