برچسب: خروس محلی

خروس محلی
  • خروس محلی
    ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم