برچسب: جوجه کباب

جوجه کباب
  • جوجه سیر و گوجه
    ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم