برچسب: تند

 • سس گلوریا سبز
  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سس ناندوز EXTRA HOT
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • سس تاباسکو قرمز
  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • آرد سوخاری تند پانکو
  ۷,۵۰۰ تومان
 • جوجه کباب تند و ترش
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم