برچسب: تند

 • سس گلوریا سبز
  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سس فلفل بزرگ گلوریا
  ۱۰,۹۰۰ تومان
 • سس ناندوز EXTRA HOT
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
 • سس تاباسکو قرمز
  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • آرد سوخاری تند پانکو
  ۷,۵۰۰ تومان
 • جوجه کباب تند و ترش
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم