برچسب: تند

 • سس گلوریا سبز
  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سس ناندوز EXTRA HOT
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • سس تاباسکو قرمز
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • بال مرغ تند و ترش
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم