برچسب: بی استخوان

بی استخوان
 • ران مرغ بی استخوان ساده
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان خورد شده
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم