برچسب: بوقلمون

بوقلمون
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۲۵۴,۸۳۰ تومان
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون فیله بوقلمون رباط
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم