برچسب: بوقلمون

بوقلمون
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۶۶۱,۳۶۵ تومان
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون فیله بوقلمون رباط
  ۴۲۵,۰۰۰ تومان
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۳۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم