برچسب: بوقلمون

بوقلمون
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۴۸۰,۵۹۰ تومان
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون فیله بوقلمون رباط
  ۳۳۷,۰۰۰ تومان
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم