برچسب: بوقلمون

بوقلمون
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۶۶۷,۳۹۰ تومان
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون فیله بوقلمون رباط
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم