برچسب: بوقلمون

بوقلمون
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۳۴۹,۷۸۹ تومان
 • استیک بوقلمون با سس ریحان
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون فیله بوقلمون رباط
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۱۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم