برچسب: بوسینی

بوسینی
  • جوجه کباب بوسينی
    ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • همبرگر گوشت بوسینی
    ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم (تعداد در هر بسته۳عدد)
    کیلوگرم