برچسب: بلدرچین

بلدرچین
  • تخم بلدرچين
    ۴۵,۰۰۰ تومان
  • بلدرچین ساده
    ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم