برچسب: بلدرچین

بلدرچین
  • تخم بلدرچين
    ۲۴,۰۰۰ تومان
  • بلدرچین ساده
    ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم