برچسب: بلدرچین

بلدرچین
  • تخم بلدرچين
    ۴۰,۰۰۰ تومان
  • بلدرچین ساده
    ۲۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم