برچسب: بلدرچین

بلدرچین
  • تخم بلدرچين
    ۱۶,۵۰۰ تومان
  • بلدرچین ساده
    ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم