برچسب: با استخوان

با استخوان
  • جوجه کباب با استخوان
    ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم