برچسب: بال

 • بال مرغ ساده
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ مکزیکی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم