برچسب: بال

 • بال مرغ ساده
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ مکزیکی
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم