برچسب: ایتالیایی

ایتالیایی
  • جوجه کباب ایتالیایی
    ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم