دسته بندی: سبزیجات و سیفی جات

 • سیب زمینی پریس
  ۴۹,۹۹۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • ذرت شیرین بیژن
  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان کبابی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ خلالی
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ فشند صدفی
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیاز داغ خانگی تانیش
  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • جوانه ماش راوک
  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • قارچ ملارد 400 گرمی
  ۳۶,۰۰۰ تومان