دسته بندی: سبزیجات و سیفی جات

 • مارچوبه سبز
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • مارچوبه سفید
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پریس
  ۷۳,۵۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۸۲,۰۰۰ تومان
 • ذرت شیرین بیژن
  ۸۸,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ
  ۱۷۹,۷۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۱۲۵,۷۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۱۱۳,۷۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان کبابی
  ۸۹,۷۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ خلالی
  ۱۷۹,۷۰۰ تومان
 • قارچ فشند صدفی
  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیاز داغ خانگی تانیش
  ۱۴۲,۰۰۰ تومان