• مارچوبه سبز
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • مارچوبه سفید almas
  ۷۷,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پریس
  ۲۳,۳۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • ذرت شیرین بیژن
  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ
  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان کبابی
  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ خلالی
  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • قارچ فشند صدفی
  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیاز داغ خانگی تانیش
  ۲۶,۰۰۰ تومان