• سیب زمینی پریس
    ۲۲,۸۰۰ تومان
  • سبزی خوردن شمال
    ۱۴,۰۰۰ تومان
  • ذرت شیرین بیژن
    ۲۲,۵۰۰ تومان
  • سبزینه پیاز داغ
    ۳۲,۴۰۰ تومان
  • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
    ۲۹,۹۰۰ تومان
  • سبزینه بادمجان سرخ شده
    ۲۹,۹۰۰ تومان
  • سبزینه بادمجان کبابی
    ۲۹,۹۰۰ تومان
  • سبزینه پیاز داغ خلالی
    ۳۹,۹۰۰ تومان
  • قارچ فشند صدفی
    ۲۰,۰۰۰ تومان
  • پیاز داغ خانگی تانیش
    ۲۵,۰۰۰ تومان
  • جوانه ماش راوک
    ۹,۷۰۰ تومان
  • قارچ ملارد 400 گرمی
    ۱۸,۶۰۰ تومان