دسته بندی: سبزیجات و سیفی جات

 • سیب زمینی پریس
  ۷۹,۹۹۹ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۴۸,۵۰۰ تومان
 • ذرت شیرین بیژن
  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان کبابی
  ۸۴,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ خلالی
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
 • قارچ فشند صدفی
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیاز داغ خانگی تانیش
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • جوانه ماش راوک
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ ملارد 400 گرمی
  ۴۳,۷۰۰ تومان