دسته بندی: سبزیجات و سیفی جات

 • مارچوبه سفید almas
  ۱۳۴,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی پریس
  ۵۹,۹۹۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۳۸,۵۰۰ تومان
 • ذرت شیرین بیژن
  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان کبابی
  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ خلالی
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ فشند صدفی
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیاز داغ خانگی تانیش
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • جوانه ماش راوک
  ۲۲,۰۰۰ تومان