دسته بندی: سبزیجات و سیفی جات

 • سیب زمینی پریس
  ۷۳,۵۰۰ تومان
 • سبزی خوردن شمال
  ۶۳,۵۰۰ تومان
 • ذرت شیرین بیژن
  ۶۷,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۱۲۵,۷۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۱۱۳,۷۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان کبابی
  ۸۹,۷۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ خلالی
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
 • قارچ فشند صدفی
  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیاز داغ خانگی تانیش
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • جوانه ماش راوک
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ ملارد 400 گرمی
  ۶۴,۳۵۰ تومان