دسته بندی: سبزیجات و سیفی جات

 • سبزی خوردن شمال
  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • قارچ ملارد 400 گرمی
  ۲۱,۸۰۰ تومان
 • سیب زمینی پریس
  ۳۳,۷۰۰ تومان
 • ذرت شیرین بیژن
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • سبزینه پیاز داغ
  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • قارچ فشند صدفی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیاز داغ خانگی تانیش
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان کبابی
  ۴۴,۵۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۴۴,۵۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۵۲,۸۰۰ تومان
 • مارچوبه سبز
  ۱۲۷,۰۰۰ تومان
 • جوانه ماش راوک
  ۱۴,۰۰۰ تومان