تخفیف ویژه
  • چرخکرده مخلوط ويژه
    ۱۴۶,۲۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • همبرگر گوشت ساده
    ۱۴۰,۴۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم