دسته بندی: تخفیف ویژه

تخفیف ویژه
  • چرخکرده مخلوط ويژه
    ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • همبرگر گوشت ساده
    ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم