دسته بندی: تخفیف ویژه

تخفیف ویژه
  • همبرگر گوشت ساده
    ۱۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • چرخکرده مخلوط ويژه
    ۱۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم