دسته بندی: سبزیجات منجمد

 • سیب زمینی پریس
  ۲۷,۹۰۰ تومان
 • کوکتل سبزیجات سرد و تازه
  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • هویج مکعبی سردوتازه
  ۷,۲۵۰ تومان
 • غوره سرد و تازه
  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • آلبالو بی هسته منجمد
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سرد وتازه نخود سبز
  ۳۲,۵۰۰ تومان
 • سرد وتازه مخلوط سبزیجات
  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • سرد وتازه لوبیا سبز
  ۹,۵۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۵۲,۸۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۴۴,۵۰۰ تومان
 • ذرت سرد و تازه طلایی
  ۲۹,۵۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده کلبه سبز
  ۷۲,۰۰۰ تومان