• سیب زمینی پریس
  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • کوکتل سبزیجات سرد و تازه
  ۱۸,۵۰۰ تومان
 • هویج مکعبی سردوتازه
  ۷,۲۵۰ تومان
 • سرد وتازه نخود سبز
  ۲۲,۹۰۰ تومان
 • سرد وتازه لوبیا سبز
  ۹,۵۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۲۹,۹۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۲۹,۹۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده کلبه سبز
  ۲۶,۰۰۰ تومان