دسته بندی: سبزیجات منجمد

 • سیب زمینی پریس
  ۷۳,۵۰۰ تومان
 • کوکتل سبزیجات سرد و تازه
  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • هویج مکعبی سردوتازه
  ۲۹,۵۰۰ تومان
 • غوره سرد و تازه
  ۳۴,۵۰۰ تومان
 • آلبالو بی هسته منجمد
  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • سرد وتازه نخود سبز
  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • سرد وتازه مخلوط سبزیجات
  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • سرد وتازه لوبیا سبز
  ۹,۵۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده سبزینه
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • سبزینه بادمجان سرخ شده
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
 • ذرت سرد و تازه طلایی
  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده کلبه سبز
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان