• تخم مرغ محلی 12 عددی
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • تخم مرغ سیمرغ 15 عددی
  ۲۹,۷۵۰ تومان
 • تخم مرغ سیمرغ 9 عددی
  ۱۷,۸۵۰ تومان
 • تخم مرغ سیمرغ 24 عددی
  ۴۶,۶۵۰ تومان
 • تخم بلدرچين
  ۷,۰۰۰ تومان