• تخم مرغ محلی 12 عددی
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • تخم مرغ سیمرغ 15 عددی
  ۳۴,۸۰۰ تومان
 • تخم مرغ سیمرغ 9 عددی
  ۲۰,۸۵۰ تومان
 • تخم مرغ سیمرغ 24 عددی
  ۴۸,۶۵۰ تومان
 • تخم بلدرچين
  ۹,۵۰۰ تومان