• نان رُستیک فرانسوی پاتیس
    ۴۷,۰۰۰ تومان
  • نان برگر پاتیس 5 عددی
    ۶۰,۰۰۰ تومان
  • نان باگت پاتیس 5 عددی
    ۶۰,۰۰۰ تومان