• نان رُستیک فرانسوی پاتیس
  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • نان برگر پاتیس 5 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • نان باگت پاتیس 5 عددی
  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • نان بلکی
  ۳۵,۰۰۰ تومان