• نان رُستیک فرانسوی پاتیس
  ۶۷,۰۰۰ تومان
 • نان برگر پاتیس 5 عددی
  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • نان باگت پاتیس 5 عددی
  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • نان بلکی
  ۲۵,۰۰۰ تومان