• نان رُستیک فرانسوی پاتیس
    ۲۲,۰۰۰ تومان
  • نان برگر پاتیس 5 عددی
    ۱۲,۰۰۰ تومان
  • نان باگت پاتیس 5 عددی
    ۳۶,۰۰۰ تومان