• نان رُستیک فرانسوی پاتیس
  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • نان برگر پاتیس 5 عددی
  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • نان باگت پاتیس 5 عددی
  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • نان بلکی
  ۶,۵۰۰ تومان