• نان رُستیک فرانسوی پاتیس
    ۲۴,۰۰۰ تومان
  • نان برگر پاتیس 5 عددی
    ۴۰,۰۰۰ تومان
  • نان باگت پاتیس 5 عددی
    ۴۰,۰۰۰ تومان