• نان رُستیک فرانسوی پاتیس
  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • نان برگر پاتیس 5 عددی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • نان باگت پاتیس 5 عددی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • نان بلکی
  ۲۵,۰۰۰ تومان