• نان رُستیک فرانسوی پاتیس
    ۲۶,۰۰۰ تومان
  • نان برگر پاتیس 5 عددی
    ۴۲,۰۰۰ تومان
  • نان باگت پاتیس 5 عددی
    ۴۵,۰۰۰ تومان