برچسب: گوساله

 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۷۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۶۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۱۷۸,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۷۱,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد