برچسب: کتف

  • کتف مرغ کبابی
    ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم