برچسب: کتف

  • کتف مرغ کبابی
    ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم