برچسب: کتف

  • کتف مرغ کبابی
    ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم