برچسب: کتف

  • کتف مرغ کبابی
    ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم