برچسب: کبابی

 • کتف مرغ کبابی
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۷۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۸۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم