برچسب: کبابی

 • کتف مرغ کبابی
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۳۶۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم