برچسب: کبابی

 • کتف مرغ کبابی
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۸۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم