برچسب: کبابی

 • کتف مرغ کبابی
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۳۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم