برچسب: مغز

 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۹۷,۲۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • مغز گوساله
  ۴۸,۰۰۰ تومان